Meer koolmonoxideslachtoffers door verkeerde installatie cv-ketels

 shutterstock_81784498

De afgelopen jaren zijn er steeds meer koolmonoxide-ongelukken geweest door verkeerd geïnstalleerde of slecht onderhouden cv-ketels. Uit het onderzoek van EO-televisieprogramma Dit is de Dag Onderzoek blijkt dat er door onbekwame installateurs veel fouten worden gemaakt bij de installatie, waardoor koolmonoxide vrijkomt.

Toename ongelukken door slechte montage cv-ketel

Er vallen jaarlijks honderd gewonden en tien doden door koolmonoxidevergiftiging. Waar vroeger vooral ongelukken waren met open geisers, blijken nu ook cv-ketels gevaarlijk, aldus het EO-programma. Zo werden vorig jaar voor het eerst meer mensen opgenomen met een koolmonoxide-vergiftiging door een slecht geïnstalleerde cv-ketel dan door een open geiser. In 2012 waren er 73 ongelukken door een verkeerd geplaatste cv-ketel, vorig jaar is dit toegenomen tot 83 slachtoffers.Volgens de voorzitter van de Onderzoeksraad van Veiligheid, Tjibbe Joustra, zijn er signalen dat de cv-ketels door onbekwame installateurs zijn geplaatst. Door slechte installatie van verwarmingsapparatuur kunnen ook moderne ketels koolmonoxide lekken.

Kies altijd voor een vakbekwame installateur

Voorkom koolmonoxidevergiftiging door een vakbekwame installateur in te schakelen voor de installatie en het onderhoud van uw cv-ketel. Wij kunnen dit uitstekend en volgens de eisen voor u uitvoeren. Ook plaatsen wij koolmonoxidemelders. Een CO-melder waarschuwt bij een te hoge concentratie van koolmonoxide.

Neem voor meer informatie of voor het maken van een afspraak voor cv-onderhoud of voor het plaatsen van een koolmonoxidemelder gerust contact met ons op.